Kaupallisten aurinkovoimaloiden asiakaskohtaiset projektitoimitukset

Jokainen aurinkovoimalahanke on tärkeä sekä tilaajalle että muille sidosryhmille. Lisäksi se on ainutlaatuinen niin aikataulun, budjetin, vaatimusten kuin myös resurssien suhteen. Onnistuaksemme projektissa mahdollisimman hyvin, suunnittelemme ja toteutamme sen ammattitaitoisesti noudattaen alan parhaita käytäntöjä ja parhaimmilla mahdollisilla resursursseilla.  

Projektit toteutetaan suunnitellusti sovitussa laajuudessaan, aikataulussa sekä budjetissa asiakkaan

laatuvaatimusten mukaisesti parhaita (PRINCE2®, PMP, IPMA) projektikäytäntöjä noudattaen. Projektin tarjous-, suunnittelu-, toimitus- ja testausvaiheen sekä projektin seurannan ja ohjauksen prosessikuvaukset esitetty alla. Kaupunkien ja kuntien hankinnoissa noudatamme JHS-suosituksia.

Suunnittelu

 • aurinopaneleiden tehon mitoitus, panelityypin valinta.

 • paneleiden suunnan optimointi (vertikaalinen, horisontaalinen l. atsimuuttikulma)

 • järjestelmän tehon mitoitus

 • kaapelireittien suunnittelu ja kaapeloinnin mitoitus
 • mekaniikka- ja asennussuunnittelu
 • dokumentointi

Järjestelmän asennus

 • järjestelmän asennus viranomaismääräysten mukaisesti

 • käyttöönotto ja testaus

 • järjestelmän tuoton seuranta ja ylläpito sopimuksen mukaan

 

Luvat ja sopimukset

 • viranomaisilmoitukset

 • tuotantosopimukset sähköyhtiön kanssa

Projektirahoitus

 • osittainen tai täysimääräinen projektirahoitus
 • suuntaa antava hankintakustannusten jakautuminen on esitetty alla olevassa kuvassa
Esiselvitys ja tarjousvaihe

Esiselvitys- ja tarjousvaihe

Suunnittelu, toteutus,

testaus ja ylläpito

Suunnittelu- ja toteutusvaihe
Suunnittelu- ja toteutusvaihe

Verkostokuvaus

Prosessi- ja verkostokuvaukset

Projektin ohjaus ja seuranta

SolarSynergia Helsinki

puh 040 547 4084

©2016 by synergia. Proudly created with Wix.com