Aurinkosähkö - Mistä aloitan

October 30, 2016

 

 

Aurinkosähkön, siis sähkön, joka tuotetaan ns. aurinkopaneeleiden avulla auringon säteilystä saatavalla energialla, käyttö enegiamuotona on yleistynyt vauhdilla tällä vuosituhannella. Yhtenä syynä yleistymiseen on vaadittavien komponenttien, kuten aurinkopaneelien  halventuneet hinnat sekä aurinkosähkölle jaettavat tukien yleistyminen.  Suomessakin aurinkoenergiaa tuetaan verorahoin ja yksityisen kuluttajankin on mahdollista saada kotitalousvähennystä esimerkiksi kesämökin sähköistämiseen.

 

Keskustelupalstoilla ja yritysten sivuilla on saatavilla kattavasti tietoa erilaisista toteutusvaihtoehdoista aurinkosähköksi. Ongelma ei niinkään ole toteutusvaihtoehtojen vähäisyys tai tekniikan rajoitteneisuus vaan pikemminkin vaihtoehtojen suuri määrä yhdistettynä erilaisiin teknologioihin. Eri vaihtoehdoissa on omat hyvät ja huonot puolensa, jonka takia oikean vaihtoehdon löytäminen omaan käyttötarkoitukseen voi olla haastavaa tai jopa ylivoimaista. Helpottaakseen tätä taakkaa, olemme kooneet yhteen muutaman vinkin, jolla pääset alkuun löytääksesi oikean vaihtoehdon sinun tarpeisiisi. 

 

Aluksi muutama sana aurinkosähköstä, erityyppisistä ratkaisuista ja aurinkosähkön hyödyntämiseen vaadittavista komponenteista. Auringon säteilyenergiaa sähköksi tuottavia järjestelmiä kutsutaan yleisesti aurinkovoimaloiksi, aurinkosähkövoimaloiksi tai mikrovoimaloiksi.

 

Aurinkosähkön hyödyntämiseen on kolme tapaa - ns verkkoon kytketty järjestelmä (on-grid), itsenäinen, verkosta erillinen järjestelmä (off-grid) sekä näiden yhdistelmä.

 

On-grid järjestelmässä aurinkopaneelien tuottama sähkö ensisijaisesti käytetään siinä kulutuskohteessa, jossa järjestelmä on. Ylimenevä sähkö/energia ohjataan yleiseen sähköverkkoon muiden kulutuskohteiden hyödynnettäväksi. Ylimenevältä osalta maksetaan järjestelmän omistajalle korvaus, joka määräytyy sopimuskohtaisesti. Yleisesti sähköstä saatava hinta vastaa ns. pörssisähkön hintaa, josta operaattori ottaa oman välityspalkkionsa. Lisäksi hinta vaihtelee kellonajan ja ns. kulutuspiikkien mukaan. Karkeasti voisi sanoa, että yhdestä kWh saatava hinta on n. 4-5c/kWh. Esimerkiksi 10kWp järjestelmän tuottaa järjestelmähäviöineen keskimäärin vuodessa Jyväskylän korkeudella n. 8000kWh, jolloin siitä saatava hinta on n. 400€. On-gird tyyppisen järjestelmän investoinnin kannattavuuden laskennassa tulisikin huomioida tarkasti oma käyttö ja ylijäämäsähkösta saatava hinta. Omaan käyttöön vaikuttaa kulutuskohteen vuotuinen kulutus ja voiko hyödyntää esim. lämpöä tai energiaa varaavia järjestelmiä, kuten käyttöveden lämmitystä.

 

Tyypillisesti kotitalouksissa on-grid järjestelmästä saadaan sähköä silloin kun kohteessa ei ole kulutusta (päivisin) ja kulutetaan silloin kun järjestelmä ei tuota sähköä (iltaisin ja öisin). Päiväaikaista kulutusta voidaan lisätä muuttamalla peruskulutuksen jaksottamista päiväaikaan esim. ajastamalla pyykin- ja astianpesukoneen käyttö sekä muut mahdolliset sähköä kuluttavat toiminnot päivän aikana tehtäviksi. Sähkölämmitteisessä talossa kesäaikana sähkön kulutus on  vähäistä talviaikaan verrattuna, mutta osan peruskulutuksesta voi ja kannattaa silloin jaksottaa päiväaikaan.

 

On-grid järjestelmän hyvänä puolena on järjestelmän edullisemmat hankintakustannukset ja yksinkertaisempi toteutus verrattuna vastaavaan off-grid järjestelmään, koska järjestemä ei sisällä akustoa. Tiettyjen kriteereiden täyttyessä investoinnista saa kannattavan 15v- 25v sijoituksena vuosituoton ollessa n 3-5%.

 

Off-grid järjestelmässä aurinkopaneleilta saatavaa sähkö joko kulutetaan suoraan kyseisessä kulutuskohteessa tai varastoidaan akustoon myöhempää kulutusta varten.  Tyypillisiä off-grid kohteita ovat kesämökit ja rakennukset, jotka sijaitsevat sähköverkon ulkopuolella. Off-grid järjestelmän hyvänä puolena on, mikäli järjestelmä on mitoitettu oikein, sen soveltuvuus useaan eri kohteeseen, riippumattomuus sähkötoimittajasta ja sopimuksista. Investoinnin kannattavuus on helppo laskea, koska kannattavuus ei ole riippuvainen kolmansista osapuolista.

 

Aurinkosähkön hyödyntämiseen mökki- tai vastaavassa off-grid käytössä tarvitset kolme peruskomponenttia: Aurinkopaneelin, lataussäätimen sekä akun, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty. Näiden komponenttien avulla saat mökkiisi sähköiset perusmukavuudet - valot sekä sähköä pieniä 12V tai 24V kulutuslaitteita varten, riippuen aurinkopaneleiden määrästä ja akuston kapasiteetistä. Lisäämällä invertteri, eli muunnin, jolla muutetaan tasasähkö ns. tavalliseksi 230V vaihtosähköksi, voit käyttää myös tavanomaisia säkölaitteita, kuten jääkaappia, tietokonetta, televisiota jne. Lisätietoa invertterista kohdassa "Millaisen invertterin valitsen". 

 

 

 

Lisätietoa kyseisistä komponeneteista sekä niiden valintaan vaikuttavista tekijöistä löydät tästä sivustolta kyseisestä kohdasta. Komponenttien valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota laitteiden yhteensopivuuteen, käyttövaatimuksiin ja järjestelmän laajennettavuuteen kuten esim. invertterin tai aurinkopaneleiden lisäämiseen järjestelmään. Akusto on hyvä mitoittaa heti alussa tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi, koska akkujen lisääminen järjestelmään jälkikäteen voi olla ongelmallista. Akkujen sähköiset ominaisuudet muuttuvat ajan saatossa, eikä uuden akun lisääminen järjestelmään välttämättä tuo lisäkapasiteettia halutulla tavalla.

 

 

 

 

 

Please reload

Recent Posts

January 20, 2018

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

SolarSynergia Helsinki

puh 040 547 4084

©2016 by synergia. Proudly created with Wix.com