Millaisen akun valitsen

October 18, 2016

 

Toisin kuin yleisesti mielletään, on Akku/akusto off-grid järjestelmän tärkein osa. Väärin valittu akku aiheuttaa ongelmia järjestelmän toimivuudessa, lyhentää järjestelmän käyttöikää ja siten myös tyytymättömyyttä järjestelmää kohtaan. 

 

Tyypillisesti akkua valittessa verrataan akun kapasiteettia ja nimellisjännitettä. Tyypillisen lyijyakun kapasiteetti vaihtelee kuormituksesta riippuen, ja se ilmoitetaan virta-arvolla, joka vastaa 20h purkausta.  Esimerkkinä alla erään 357Ah akun kapasiteetti ilmoitetuna eri kuormituksilla.

 

Kuva 1. Erään akun kapasiteetti purkausvirran funktiona

 

Akun elinikään vaikuttaa merkittävästi akun lataus/purkauskertojen (cycle) määrä yhdessä purkauskapasiteetin kanssa. Pääsääntönä on, että mitä useammin akku puretaan ja mitä enemmän sitä puretaan, sitä lyhyempi on akun elinikä. Jotkut akkutyypit kestävät toisia akkutyyppejä paremmin latausten/purkausten määriä  sekä suurempaa kapasiteetin purkausta. Lisäksi akun soveltuvuuteen käyttötarkoitukseensa vaikuttavat akun purkaantuminen itsestään sekä akun käyttöolosuhteet.

 

Akkutyyppejä on useita kymmeniä. Näistä tärkeimmät tyypit off-grid sovellukseen ovat ns. lyijyakut, koska ne ovat hinnaltaan muita vastaavia akkuja edullisempia.

 

Lyijyakkuja on pääasiassa kahden tyyppisiä - vapaasti hengittäviä (Flooded Lead Acid) ja suljettuja (Sealed Lead Acid). Lisäksi kummastakin tyypistä on saatavilla pääasiassa kolmea eri alatyyppiä, jotka ovat ns. starttiakut, yleisakut ja syväpurkausakut.

 

Starttiakku ei sovellu ominaisuuksiltaan off-grid käyttöön sen purkausominaisuuksista johtuen. Starttiakku on suunniteltu sovelluksiin, jossa tarvitaan hetkellisesti suuria virtoja, kuten auton starttaamisessa vaaditaan. Akun syväpurkauskestävyys on heikko ja siten sen käyttö aurinkosähkötyyppisissä sovelluksissa ei ole suositeltavaa.

 

Yleisakut soveltuvat starttiakkuja paremmin off-grid käyttöön. Niiden käyttöikä jää kuitenkin lyhyeksi, koska niillä ei ole hyvää syväpurkauskestävyyttä.

 

Syväpurkausakut (deep-cycle) kestävät hyvin lataus/purkauskertoja ja niiden latausta voidaan purkaa enemmän kuin yleisakkujen vaikuttamatta juurikaan akun elinikään. Syväpurkausakut ovat merkittävästi kalliimpia kuin startti- tai yleisakut, mutta vastaavasti niiden odotettu elinikä off-grid sovelluksessa on huomattavasti pidempi. Syväpurkausakun lataus/purkausmäärä voi olla tuhansia, kun startti- ja yleisakkujen akkujen on vain satoja, jos sitäkään.

 

Suljetusta (Sealed Lead Acid) syväpurkausakusta (Deep-Cycle) tyypillisin on ns. AGM  (Absobent Glass Mat) tyyppinen akku, jossa elektrolyytti on imeytetty lasikuituun, mikä mahdollistaa akun sijoittamisen eri käyttöasentoihin.

 

Akkujen eliniän kannalta olisi tärkeää mitoittaa akun kapasiteetti siten, että sen latausta ei pureta missään käyttöolosuhteissa yli 40%-50%. Toisin sanoen, jos laskettu sähkön/energian tarve on vuorokaudessa esim. 2kWh. niin akun kapasiteetti tulisi mitoittaa 4-5kWh mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä esim neljää. 110Ah/12V akkua.

 

Akusto on hyvä mitoittaa heti alussa tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi, koska akkujen lisääminen järjestelmään jälkikäteen voi olla ongelmallista. Akkujen sähköiset ominaisuudet muuttuvat ajan saatossa, eikä uuden akun lisääminen järjestelmään välttämättä tuo lisäkapasiteettia halutulla tavalla.

 

Monesti halvat aurinkosähkön aloituspaketit sisältävät halvimman mahdollisen akun, joka ei välttämättä sovellu käyttötarkoitukseensa. Tietämättä akusta sen teknisiä ominaisuuksia, olisi järkevää jättää hankinta tekemättä, koska edessä on todennäköisesti uuden, käyttötarkoitukseen paremmin ja myös kalliimman akun hankkiminen. 

 

Mikäli olet epävarma tai et tiedä miten akusto mitoitetaan ja sopivat akut valitaan, niin ennen akuston hankintaa konsultoi asiantuntijaa oikean ratkaisun löytämiseksi. Ilman tarkempaa tietoa akuista ja niiden suoritusarvoista, akun valinta on vaikeaa ellei mahdotonta.

 

 

 

 

 

Please reload

Recent Posts

January 20, 2018

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

SolarSynergia Helsinki

puh 040 547 4084

©2016 by synergia. Proudly created with Wix.com