Mikä on verkkoinvertteri

March 14, 2017

Verkkoinvertterin avulla muunnetaan aurinkopaneelelilta tuleva tasasähkö (DC) sähköverkkoon sopivaksi joko 1-vaihe tai 3-vaihe vaihtosähköksi (AC).

 

 

Kuva 1. Tyypillinen verkkoinvertteri Fronius Symo 6.0-3-M

 

Verkkoinvertteiden asennus ja kytkentä on suoraviivaista ja selkeää: Paneeleilta tulevat DC-kaaplelit kytketään laitteen DC sisääntuloliittimiin ja invertterin ulostuloliitäntä kiinteistön pääkeskuksen ryhmäsukakkeiden kautta sähköverkkoon. Sähköturvallisuusmääräykset vaativat, että invertteri on erotettavissa sähköverkosta luotettavasti ja turvallisesti sähköverkon huoltotöiden ajaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön sähkökeskuksen ja invertterin väliin tulee asentaa lukittava turvakytkin, joka asennnetaan esim. kiinteistön ulkoseinälle esteettömän pääsyn varmistamiseksi. Kytkin tulee varustaa vaadittavin varoitustarroin, samoin kiinteiston sähkökeskus. Ajatuksena on, että mahdollisten kiinteistön tai kiinteistön ulkopuolisen sähköverkon huoltotöiden ajaksi aurinkosähköjärjestelmä saadaan luotettavasti virrattomaksi. Hyvin monissa inverttereissä on vielä itsessään  AC- ja DC-puolen sulakekytkimet turvallisuuden takaamiseksi.  

 

Verkkoinverterissä on hyvin useasti myös Ethernet- tai wireless-liitäntä laitteen kytkettäväksi ylempiin järjestelmiin tuoton ja järjestelmän tilan seuraamiseksi sekä laitteen parametrointia varten.

 

Pienet (1-3kW) invertterit ovat tyypillisesti 1-vaihe invertteritä, kun taas sitä isommat ovat 3-vaiheisia. Jos kiinteistön sähköverkko on 3-vaiheinen, tulisi myös invertterin olla 3-vaiheinen verkon kannalta tasapainoisen sähkösyötön aikaansaamiseksi.

 

Invertterit voivat olla ns.yksipiirisiä (tracking) tai monipiirisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että invertterin voidaan kytkeä esim. kaksipiirisessä järjestelmässä kaksi toisistaan riippumatonta paneelikokonaisuutta. Jännite/tehohäviöiden minimoimiseksi on järkevää kytkeä paneelit sarjaan.  Sarjaan kytkettyjen paneelien lukumäärä tulee sovittaa invertterin sisääntulon kannalta optimiksi. Tyypillisesti on tilanteita, että sarjaankytkettyjen paneeleiden yhteenlaskettu Uoc jännite ylittää invertterin sisääntulojännitteen. Ongelma on ratkaistavissa esim. invertterillä, jossa on esim kaksi tai useampi tracking-piiriä. Kahdesta tai useammasta tracking-piiristä on myös silloin hyötyä, jos paneelit joudutaan asentamaan talon eri lappeille, esim. itä/länsisuuntaan, jolloin sähkötuoton kannalta tilanne on lähellä optimia.

 

Verkkoinverttereitä saa myös ns. hybridiversioina, joka tarkoittaa sitä, että ylimenevän sähkön osuus varastoidaan akustoon ja käytetään myöhemmin omaan kulutukseen. Ajatuksena on, että kaikki paneeleilla tuotettu sähkö saadaan hyödynnettyä omassa kulutuksessa. Akuston korkeasta hinnasta johtuen investoinnista ei saada järjestelmän käyttöiän puitteissa kuitenkaan taloudellisesti kannattavaa. Tilanne voi kuitenkin muuttua akkujen, paneeleiden ja verkkoinvertteriden hintojen alentumisen myötä.

 

Huolimatta siitä, että invertterin asentaminen on suoraviivaista ja selkeää, sähköturvallisuuden takaamiseksi laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain sähköalan ammattilainen vaadittavin pätevyyksin (S2). Lisäksi, jos laitteelle kytkettävien paneeleiden yhteen laskettu tasajännite ylittää 120VDC, saa kytkennän tehdä vain sähköalan ammattilainen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Recent Posts

January 20, 2018

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

SolarSynergia Helsinki

puh 040 547 4084

©2016 by synergia. Proudly created with Wix.com