Mitä on aurinkosähkö?

 • Aurinkosähköllä tarkoitetaan tässä yhteydessä aurinkopaneeleilla, eli ns. PV-paneeleilla, tuotettua sähköä.

Mitä lyhenne PV tarkoittaa?

 • Lyhenne PV tulee sanasta photovoltaics, eli aurinkokennotekniikka

 • Photovoltaic ilman s:ää tarkoittaa valosähköistä

Mihin aurinkosähköä voidaan käyttää?

 • Aurinkosähköä, siis aurinkopaneelilta suoraan saatavaa sähköä voidaan käyttää tasavirtalaitteissa, joiden käyttöjännite on yhteensopiva paneelilta saatavan jännitteen kanssa.  Tyypillisesti paneelia ei kytketä kuitenkaan suoraan kulutuslaitteeseen, vaan kulutuslaitteen ja paneelin väliin kytketään ns. lataussäädin, joka ohjaa kulutuslaitteelle menevää sähkötehoa, eli virtaa ja jännitettä. Kulutuslaite on tyypillisesti valo tai esim. akku tai akusto, johon sähköenergia varastoidaan myöhempää käyttöä varten. Toinen vaihtoehto on, että paneeli kytketään esim. talon sähköverkkoon ns. invertterin avulla, jolloin paneelilta saatava sähkö muutetaan vastaamaan sähköverkon sähköä vastaavaksi vaihtosähköksi.

Mikä on invertteri?

 • Sana invertteri tulee englanninkielen sanasta inverter, eli muunnin tai vaihtosuuntaaja. Muuntimen avulla tasasähkö muunnetaan tyypillisesti ns. normaaliksi 230V vaihtosähköksi. Vaihtosähkön lyhenne on AC tai VAC, kun halutaan korostaa nimenomaista jännitettä. Tasasähkön lyhenne on DC tai vastaavasti VDC

Mihin invertterillä saatavaa sähköä voidaan käyttää?

 • Invertterillä saatavaa sähköä voidaan käyttää normaalikäyttöjännitteisissä 230VAC laitteissa, kuten televisio, radio, puhelimen laturi jne. Pyörivissä koneissa, kuten kopressorilla varustetussa jääkaapissa voidaan käyttää vain ns puhdasta siniaaltoa tuottavia inverttereitä. Puhtaasti resistiivisiin, eli esim. hehkulamppu tai liesi, voidaan käyttää myös ns. muunneltua siniaatoa, joka on itse asiassa ns. kanttiaaltoa. Kanttiaaltoinvertterin soveltuvat kyllä muillekin laitteille, mutta ennen invertterin valintaa olisi syytä kuitenkin varmistua laitteiden yhteensopivuudesta. Helpointa varmistaa laitteiden yhteensopivuus on hankkia heti alussa puhdas siniaalto invertteri, jotta  säästyy myöhemmin mahdollisilta harmeilta ja lisähankinnoilta.

Sopiiko aurinkosähkö jääkaapille?

 • Jääkaappeja on saatavissa 12/24VDC jännitteellä toimivina versioina, jolloin voit suoraan kytkeä kaapin aurinkosähköjärjestelmään. 12/24VDC jännitteellä toimivat kaapit ovat tyypillisesti kalliimpi kuin vastaavat 230VAC jännitteellä toimivat kaapit. 230VAC jännitteellä toimivan kaapin voi kytkeä aurinkosähköjärjestelmään ns. invertterin avulla, kunhan varmistaa, että invertteri on ns puhdas siniaalto invertteri (pure sini wave), ja että se on riittävän tehokas sekä sen käyttöjännite vastaa akuston pääjännitettä (esim. 12V/24V/48V). Tyypillisesti jääkaappi ottaa n. 5-10 kertaisen käynnistysvirran käyntivirtaan verrattuna, joten, esim. 100W jääkaappi voi ottaa kompressorin käynnistyessä jopa hetkellisesti 1000W tehon verkosta. Peltier-elementillä toimivaa jääkaappia ei voi suositella käytettäväksi aurinkosähköjärjestelmissä, koska niiden hyötysuhde on heikko ja ne kuluttavat huomattavan määrän sähköä (30-50W jatkuva).

Voinko itse asentaa aurinkosähköjärjestelmän?

 • Lainaus Tukesin sivuilta

"Kiinteisiin sähköasennuksiin sekä sähkölaitteiden korjaukseen kohdistuvia sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain ne sähköalan ammattilaiset, joilla on oikeus tehdä näitä töitä
Tavallinen sähkönkäyttäjä voi tehdä ainoastaan eräitä vähäisiä töitä, jos varmasti osaa tehdä ne oikein ja on riittävästi perehtynyt työhön liittyviin ohjeisiin ja sähköturvallisuuteen. Näitä töitä ovat mm:
– enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvat työt, esim. aurinkokennoasennukset"
(Lähde:
http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Usein-kysyttya-UUSI/Sahko-ja-hissit/Sahkourakointi/):

 • Toisin sanoen invertteristä eteenpäin (230VAC) tehtäviä kiinteitä asennuksia et voi itse tehdä ilman sähköalan pätevyyttä ja lupaa.

Mistä tiedän millaisen järjestelmän minun tulisi hankkia?

 • Jos tiedät mitä käyttötarkoitusta varten olet järjestelmää hankkimassa, mutta oma asiantutijuus ei riitä laitteiston määrittämiseen ja oikeiden komponenttien valintaan, niin teemme mielellämme teille tarjouksen käyttötarkoitukseen soveltuvasta järjestelmästä sekä tarvittaessa myös järjestelmän asennuksesta. 

Olen hankkimassa mökilleni aurinkosähköjärjestelmän, miten tulisi edetä?

 • Jos tiedät mitä käyttötarkoitusta varten olet järjestelmää hankkimassa, mutta oma asiantuntijuus ei riitä laitteiston määrittämiseen ja oikeiden komponenttien valintaan, niin teemme mielellämme teille tarjouksen käyttötarkoitukseen soveltuvasta järjestelmästä sekä tarvittaessa myös järjestelmän asennuksesta.

 • Hankintapolku voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
  - ota yhteyttä meihin joko puhelimitse tai 

- ennen yhteydenottoa olisi hyvä, jos tiedossasi olisi järjestelmän käyttötarkoitus mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Siis mitä laitteita olisi tarkoitus käyttää järjestelmällä tuotetulla sähköllä ja

- miten järjestelmää on tarkoitus  käyttää ajallisesti, eli käytetäänko kohdetta sattumanvaraisesti lyhyen aikaa vai esim. säännöllisesti pidempiaikaisesti tai säännöllisesti lyhytaikaisesti esim. viikonloppuisin kesällä.

- onko käyttötarkoitus lopullinen vai onko näköpiirissä, että järjestelmää tulisi jatkossa laajentaa?
- lisäksi olisi hyvä jos sinulla olisi kuvia käyttökohteesta ja käyttökohteen ympäristöstä, kohteen sijaintitieto sekä missä ilmansuunnassa katon harjan on tai muu tieto, josta ilmenee paneelien käyttöasento sekä lataussäätimen ja akuston ajateltu sijoituspaikka.

 • Em. tiedoilla pystymme tekemään tarjouksen kyseiseen käyttötarkoitukseen soveltuvasta järjestelmästä

 • Tarvittaessa käymme tutustumassa käyttökohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.

 • Tarjouksen saatuanne käymme sen yhdessä läpi ja varmistamme, että meillä on yhtenäinen käsitys tarjouksen sisällöstä sekä tarjottujen laitteiden soveltuvuudesta vaadittuun käyttötarkoitukseen. Mikäli tarjous miellyttää ja johtaa tilaukseen, niin

- vahvistamme tilauksen sekä lähetämme toimitussopimusen hyväksyttäväksenne.

- toimitamme tuotteet sovittuna ajankohtana tai, jos olemme sopineet asennuksesta, niin tuotteet toimitetaan asennuksen yhteydessä.

 • Mitä aikaisemmin hankinta aloitetaan, sitä varmemmin järjestelmä saadaan toimitettua vaaditussa ajassa.

 • On hyvä varata vähintään 1kk hankinnan aloittamisesta järjestelmän toimitukseen, mikäli toimitus sisältää asennuksen, niin järjestelyille olisi hyvä varata pidempi aika, eli n 2-3kk.

 • Laitteiden toimitusaika on yleisesti n. 2vko tilauksesta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuinka paljon on 100W, entä 100Wh?

 • 100W on paljon puhuttaessa mökkikäytöön tarkoitetun laitteen kulutuksesta, jos sähkö on tuotettu aurinkopaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän tuottamasta tehosta puhuttaessa se on vähän. Pienenkin mökin arinkosähköjärjestelmän tehon tulisi olla 250W ja yli, jotta se olisi käyttömukavuudeltaan peruskäyttöön riittävä.

 • 100W vastaa esim kahtakymmentä 5W LED-valaisinta, yhtä vanhaa putkitelevisiota tai esim. neljää 25W kynttilähehkulammppua.

 • Jos 100W laite on päällä yhden tunnin, niin silloin se on kuluttanut sähköä eli energiaa 100Wh. Vastaavasti jos samainen 100W laite on päällä 10h, on se kuluttanut sähköä 1kWh, eli 1000Wh. Jääkaappi (200l) kuluttaa sähköä n. 300-900Wh vuorokaudessa.

 

Miten tilaan haluamani tuotteet?

 • Jos olet täysin varma mitkä tuotteet haluaisit tilata, niin voit tilata ne joko verkkokaupastamme, soittamalla alla olevaan numeroon, lähettämällä tilauksen etusivun yhteydeottolomakkeella tai sähköpostilla info@solarsynergia.com osoitteeseen. Rekisteröitymällä verkkokaupassa voit tilata tuotteet laskuun.

 • Jos et ole täysin varma siitä mikä tuote on sopiva sinun käyttötarkoitustasi varten, niin katso

 

Kuinka paljon on 100A, entä 100Ah?

 • 100A on erittäin paljon puhuttaessa minkä hyvänsä kotitalouskäyttöön tarkoitetun laitteen nimellisvirrasta. Laitteen verkosta ottaman tehon saa kun laitteen nimellisjännitteen kertoo laitteen nimellisvirralla, esim. 230V x 10A = 2300W tai esim. 12V x 10A = 120W.

 • Jos nimellisvirraltaan 10A laite on päällä yhden tunnin, niin silloin se on kuluttanut 10Ah virtaa. Jos kyseisen laitteen nimellisjännite on 10V niin silloin laite on käyttänyt sähköä eli energiaa 100Wh. 

 

Mitä on modifioitu siniaalto?

 • Modifioitu siniaalto ei ole siniaaltoa sen varsinaisessa merkityksessä. Siinä missä siniaalto muodostaa yhtenäisen, kaarimaisen muodon  kuvaajan x-akselin molemmin puolin, muodostaa modifioitu siniaalto kulmikkaan, epäyhtenäisen, muodon. Toisin sanoen modifioitu siniaalto on lähes kanttiaaltoa, sillä erotuksella, että jokainen kantti koostuu kahdesta päällekkäin olevasta, erisuuresta kantista, pienemmän kantin ollessa kantin huippuna. Sähköisiltä ominaisuuksiltaan puhdas siniaalto poikkeaa modifioidusta siniaallosta tehollisen ja huipputehon osalta siten, että modifioidun siniaallon tehollinen arvon ollessa saman suuruinen puhtaan siniaallon kanssa, on puhtaan siniaallon huippuarvo suurempi kuin modifioidun siniaallon huippuarvo. Vastaavasti, jos huippuarvot ovat samansuuruisia ovat teholliset arvot erisuuruisia, jolloin modifioidulla siniaallolla tehollinen arvo on suurempi.  Modifioidun ja puhtaan siniaallon huippu- ja tehollisarvoilla ei ole suurtakaan käytännön merkitystä, mutta aallon muodolla sen sijaan on. Koska pyörivien, vaihtovirralla käyvien sähkökoneiden, kuten oikosulkumoottorien toiminta perustuu nimenomaan siniaallon muodon hyödyntämiseen pyörimisliikkeen aikaansaamiseksi, ei pyörivä sähkökone välttämättä toimi modifioidulla siniaallolla. Useat sähkömoottorit toimivat modifioidulla siniaallolla, mutta eivät kaikki. Kodin laitteista muun muassa kompressorilla varustetut jääkaapit/pakastimet, mikroaatouunit eikä loisteputket toimi modifioidulla siniaallolla.

 

Kuinka paljon paneelit vievät tilaa?

 • Yksi 260Wp monikidepaneeli, jonkan hyötysuhde on n 16% on pinta-alaltaan n. 1.6m2.

 • Pinta-ala on verrannollinen hyötysuhteeseen, esim. 325Wp yksikidepaneeli, jonka hyötysuhde on 19,4%,on pinta-alaltaan lähes saman suuruinen em. 260Wp monikidepaneelin kanssa, pinta-alan ollessa 1.67m2

 • Yksikiedepaneelin käyttökohteita on lähinnä paikat, joissapinta-ala on rajoittava tekijä

 • 260Wp monikidepaneeleilla toteutettu 5.2kWp aurinkovoimala vaatii n. 32m2 kattopinta-alan.

 

Voiko järjetelmän ylimitoittaa?

 • Verkon ulkopuolisen kohteen, esim. mökin, aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessa on tärkeää, että on selvittänyt vaatimukset mitä aurinkosähköjärjestelmällä halutaan saada aikaiseksi. Kun vaatimukset ovat tiedossa, voidaan alustava arvio sähkön tarpeesta määritellä ja sitä kautta määritellä myös minimi järjestelmä. Alustavan arvion päälle on hyvä laskea mahdolliset tulevat laajennukset ja myös jokin varamarginaali. Lähtökohtaisesti järjestetelmää ei voi ylimitoittaa, koska järjestelmän myötä myös järjestelmän käyttö lisääntyy. Todennäköisempää on, että aluksi järjestelmän alimitoitetaan ja myöhemmin järjestelmää laajennetaan. Jos laajennusvaraa ei olla alussa huomioitu, niin voi olla että laajennuksen sijaan joudutaan koko järjestelmä uusia.  Jos järjestelmään halutaan tai lisätään kulutuskojeeksi esim. jääkaappi tai jokin muu kriittinen kulutuskoje tai laite, niin silloin tulisi järjetelmä mielummin ylimitoittaa, kuin laskea tarkasti.

 • Hyvän järjestelmän toiminnallisuuden voi helposti pilata sillä, että liittää järjestelmään jonkin komponentin, joka on sähköisiltä ominaisuuksiltaan epäsopiva.   Tyypillisesti akusto on yksi komponentti, jonka hankinnassa halutaan säästää, tai että hankitaan järjestelmään vähemmän paneelitehoa kuin olisi järkevää.  Akusto tulisi mitoittaa käyttötarpeen mukaan 40% säännöllä plus varamarginaali ja paneelisto siten, että akusto saadaan ladattua määrätyssä ajassa.

 • Verkkoon liitetyn järjestelmän mitoituksessa on tärkeää investoinnin kannattavuuden kannalta selvittää mikä on kohteen pohjakuorma. Mikäli järjestelmän ylimitoittaa, niin ainoa asia mihin se vaikuttaa, on investoinnin takaisinmaksuaika.  Muuten ylimitoituksesta ei sinänsä ole haittaa, koska ylimääräinen sähkö myydään muille kuluttajille.

 

Tarvitseeko kattoon tehdä reikiä?

 • Reikien tekemistä kattoon pyritään lähtökohtaisesti välttämään.

 • Aurinkopaneeleilta tulevat kaapelit pyritään viemään harjan kautta rakennuksen seinälle ja sieltä sähkökeskukseen. Jokainen asennus on kuitenkin erilainen ja asennustapa sovitaan asennuspaikkaan tutustuttaessa.

 • Aurinkpaneelit asennetaan kiskoihin, jotka kiinnitetään kattoon erikoiskiinnikkein. Kiinnikkeet valitaan kattotyypin mukaan.

 • Tiili- sekä saumatun peltikaton tapauksessa kattoon ei tarvitse tehdä reikiä, eikä myöskään tasakattoiseen huopakattoon.

 • Aaltopelti- ja huopakaton tapauksessa kattoon tulee reikiä, josta kiinnike kiinnitetään katon tukirakenteeseen. Kiinnikkeessä itsessään on tiiviste, joka tiivistää katon reiän kohdalta luotettavasti. Niin halutessa voidaan käyttää lisäksi tiivistemassaa. 

 

SolarSynergia Helsinki

puh 040 547 4084

©2016 by synergia. Proudly created with Wix.com